Estonia April 2007.Next page HERE
European White Fronted Goose.
Tundra Bean Goose.
Tundra Bean Goose.
Tundra Bean Goose.
Taiga Bean Goose.